Γεωεντοπισμός-τηλεματική

Home / Γεωεντοπισμός-τηλεματική

Γεωεντοπισμός-τηλεματική


Για την οργάνωση, την διακίνηση και την ασφάλεια των μεταφορών σας η IGSS χρησιμοποιεί την τηλεματική υπηρεσία. Το ολοκληρωμένο και πιο υπερσύγχρονο σύστημα τηλεειδοποίησης προσαρμόζει τις ανάγκες σας στην πλατφόρμα δίνοντάς σας ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών.

Έχει πλέον καθιερωθεί όλες οι μεγάλες εταιρείες να εξοπλίζουν τα οχήματά τους με σύστημα γεωεντοπισμού έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια και σιγουριά τον στόλο τους. Δημιουργήσαμε λοιπόν μία υπερσύγχρονη βάση δεδομένων η οποία είναι σε θέση να υποστηρίξει τον γεωεντοπισμό σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα σε όλη την Ευρώπη παρέχοντας εξίσου ίδιες δυνατότητες. Η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας υποστηρίζει μια πλήρης γκάμα όσον αφορά τα οχήματα.

Εφαρμογές τηλεματικής


1. Γεωργικά μηχανήματα2. Ανυψωτικά3. Οδικά4. Ναυσιπλοϊα,σκάφη
καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε χρηματοκιβώτια, πολύτιμα αντικείμενα και πολλά άλλα.Κάντε λοιπόν πιο παραγωγική άλλα και ασφαλή την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας.