Τα έργα μας

Home / Τα έργα μας

AVIN

Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού καθώς και κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης.


Δείτε το έργο

ΟΙΚΙΑ

Αντικατάσταση υλικών σε υπάρχον σύστημα συναγερμού.


Δείτε το έργο

112 Πτέρυγα μάχης

Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.


Δείτε το έργο

iDERMA Ιατρείο πλαστικής χειρουργικής

Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού με εξωτερικούς αισθητήρες.


Δείτε το έργο

Βιοτεχνία ενδυμάτων

Εγκατάσταση συναγερμού, κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης καθώς και σύστημα access control.


Δείτε το έργο