Συσκευή τηλεματικής (gps)

Home / Γεωεντοπισμός-τηλεματική
Awesome Image

Συσκευή τηλεματικής (gps)


Πρόκειται για συσκευή τηλεματικής που λαμβάνει πληροφορίες από το όχημα και τις αποστέλλει στην πλατφόρμα μέσω GSM και GPS.

Δεδομένα θέσης GPS

Καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες σε κάθε GPS σημείο θέσης, π.χ. στοιχεία οδηγού και οχήματος, ημερομηνία και ώρα , συντεταγμένες θέσης , υψόμετρο, κατεύθυνση, ταχύτητα, κ.α.

Υπενθυμίσεις

Καθορισμός υπενθυμίσεων για το όχημα (για το service οχήματος, την κάρτα καυσαερίων , το ΚΤΕΟ) και για τον οδηγό (για την λήξη της άδειας του οδηγού). Επίσης , μπορείτε να αποθηκεύετε δεδομένα σχετικά με τα service, όπως το κόστος τους, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, κ.α.

Διαχείριση ζωνών

Προσθέστε, αφαιρέστε ή απεργαστείτε ζώνες, όπως χώρους πελατών , χώρους προμηθευτών , ζώνες που απαγορεύεται η πρόσβαση κ.α. Κάθε φορά που ένα όχημα εισέρχεται ή εξέρχεται από τις ζώνες αυτές καταγράφονται η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και ο χρόνος παραμονής του οχήματος εντός της ζώνης. Ενεργητικός και παθητικός εντοπισμός οχήματος

Μπορείτε να εντοπίσετε το όχημα σας σε πραγματικό χρόνο ή ζητώντας την τελευταία θέση του οχήματος.

Πληροφορίες από CAN-Bus (Easy CAN)

μέσω της συσκευής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να λάβει πλήθος πληροφοριών όπως:

• Στροφές μηχανής

• Επίπεδο - κατανάλωση καυσίμων

• Οδόμετρο

• Θερμοκρασία μηχανής

• Αριθμός οχήματος VIN

• Ισχύς μπαταρίας

Easy CAN: Ανάγνωση σήματος CAN-Bus

χωρίς κόψιμο καλωδίων.


2 reviews

Awesome Image

Robert Wilson

Nov 20, 2017

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudant tota rem ape riamipsa eaque quae nisi ut aliquip commodo consequat.

Awesome Image

Jessica Brown

Nov 20, 2017

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudant tota rem ape riamipsa eaque quae nisi ut aliquip commodo consequat.

Leave a review