Τα έργα μας

Home / Τα έργα μας
Βιοτεχνία ενδυμάτων

Βιοτεχνία ενδυμάτων

Η εγκατάσταση όλου του έργου διήρκησε 4 ημέρες σε δομημένη καλωδίωση κατα 60%.Το υπόλοιπο 40% πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία μας.Το σύστημα συναγερμού που τοποθετήθηκε είναι τελευταίας γενιάς με απομακρυσμένη διαχείριση και σενάρια που θέλουν αυτοματοποιημένες ενέργειες όπως οπλισμός και αφοπλισμός με την απομάκρυνση και έλευση του πελάτη στον χώρο χωρίς να προβεί ο ίδιος σε καμία ενέργεια (Geo-fence)


Λόγω τοποθέτησης πολλών υλικών χρειάστηκε επιπλέον τροφοδοσία με τροφοδοτικά Backup.


Για το σύστημα cctv επιλέχθηκαν κάμερες Super Starlight Επίσης τοποθετήθηκαν καρταναγνώστες με κεντρική μονάδα επεξεργασίας ωραρίου.


Όλα τα συστήματα είναι πλήρως διαχειρίσιμα από το κινητό του πελάτη.