Τα έργα μας

Home / Τα έργα μας
iDERMA Ιατρείο πλαστικής χειρουργικής

iDERMA Ιατρείο πλαστικής χειρουργικής

Τοποθετήθηκε εξωτερικός ανιχνευτής τύπου κουρτίνας


Επίσης εγκαταστάθηκαν ανιχνευτές διπλής δέσμης τύπου κουρτίνας


Όλο το σύστημα είναι διαχειρίσιμο από το κινητό του πελάτη.