Τα έργα μας

Home / Τα έργα μας
GUESS

GUESS

Τοποθέτηση κεντρικής μονάδας 2 loop. Έως 500 διευθύνσεις (ανιχνευτές, μονάδες, ηχητικά ή χειροκίνητα σημεία κλήσης) με το βρόχο. Λειτουργίες αυτόματης αναζήτησης και αυτοδιάγνωσης. 250 προγραμματιζόμενες ζώνες, 20 ζωνών προβολής συναγερμών και σφαλμάτων, 6.000 αρχεία καταγραφής ιστορικού συμβάντων, δωρεάν λογισμικό διαμόρφωσης και συντήρησης, διαμόρφωση μέσω θύρας USB, 2 έξοδοι εξουσιοδοτημένου ήχου και 2 διαμορφωμένες έξοδοι ρελέ. Γραφική οθόνη LCD. Βοηθητική έξοδος 24 V 500 mA.Επιλέχθηκαν οι οπτικοί ανιχνευτές καπνού λευκού χρώματοςΤα μπουτόν και οι φαροσειρήνες τοποθετήθηκαν σε σημεία άμεσης πρόσβασης.