Τα έργα μας

Home / Τα έργα μας
112 Πτέρυγα μάχης

112 Πτέρυγα μάχης

Τοποθέτηση καμερών SuperStarlight εξωτερικών χώρων με ενσωματωμένο σύστημα triplewire.Επιτρέπει στον χειριστή την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση παραβίασης των γραμμών που δηλώνουμε στο σύστημα σε οποιεσδήποτε συνθήκες επικρατούν είτε ημέρα είτε την νύχτα.

Η εγκατάσταση και η καλωδίωση έγινε εξολοκλήρου από τα συνεργεία μας με τις προδιαγραφές που απαιτούνται.