Blog

Home / Blog
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης: Η Ασφάλεια στον Υπερθετικό Βαθμό!

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης: Η Ασφάλεια στον Υπερθετικό Βαθμό!

Ο έλεγχος πρόσβασης εγγυάται τη σωστή διαχείριση και προστασία των φυσικών περιουσιακών στοιχείων, περιορίζει την πιθανότητα κλοπής και συμβάλλει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας τόσο του χώρου όσο και των προσώπων.
 

Ειδικότερα σε εταιρικά κτίρια και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης επιτρέπουν μια λειτουργική, αποτελεσματική και εξαιρετικά ασφαλή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα συμβάλλουν σε μία επίδειξη σοβαρότητας και επαγγελματισμού σε κάθε επίπεδο, προς το προσωπικό, τους πελάτες και τους χρήστες.

Η σύγχρονη τεχνολογία είναι σύμμαχος και οι επιλογές για να προστατέψουμε τις εισόδους των σπιτιών ή των επιχειρήσεών μας είναι πολλές. Παράλληλα, υπάρχουν εξατομικευμένες λύσεις για κάθε τύπο ανάγκης, προσαρμοσμένες πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα της διαθέσιμης τεχνολογίας.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν φυσικά να ενσωματωθούν σε ευρύτερα συστήματα ασφάλειας και αυτοματισμού κτιρίων. Ή ακόμη, μπορούν να λειτουργήσουν σε συνέργεια με όλες τις πτυχές ασφάλειας και διαχείρισης του κτιρίου ή του συγκροτήματος δομών που πρέπει να προστατευτούν.


Πού είναι σημαντικός ο έλεγχος πρόσβασης

Γενικά, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης είναι σήμερα ένα θεμελιώδες εργαλείο για να εξασφαλίσει σήμερα κανείς υψηλά επίπεδα ασφάλειας χωρίς να περιορίζει την ελευθερία των ατόμων.

Οι λύσεις ελέγχου πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πιο ποικίλα περιβάλλοντα:

 Σε εργοτάξια

 Σε γραφεία ή σχολεία (Ανίχνευση συμμετοχής για λόγους διαχείρισης και ασφάλειας)

 Στις τράπεζες

 Στα γυμναστήρια (Συστήματα και συστήματα ελέγχου πυλών με σήμα ή / και βιομετρικά τερματικά)

 Στις δημόσιες συγκοινωνίες

 Στα βιομηχανικά συγκροτήματα με συστήματα ανάγνωσης πινακίδας κυκλοφορίας


Τεχνολογία και συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Ανάλογα με τη χρήση της τεχνολογίας, υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Υπάρχουν επομένως τα βιομετρικά συστήματα, τα μαγνητικά, τα συστήματα με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων καθώς και ο συνδυασμός όλων αυτών. Ας δούμε όμως τις βασικές διαφορές μεταξύ των βασικών συστημάτων αναγνώρισης.

 Βιομετρικοί Αναγνώστες

• Έλεγχος ίριδας

Πραγματοποιείται σάρωση της ίριδας του ανθρώπινου ματιού μέσω κάμερας. Η ίριδα περιέχει έξι φορές πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες από αυτές του αμφιβληστροειδούς ή των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Είναι επομένως μια εξαιρετικά αξιόπιστη μέθοδος.

• Αναγνώριση προσώπου

Στην περίπτωση της αναγνώρισης προσώπου, υπάρχουν δύο δυνατότητες: Είτε μέσα από τις σχετικές θέσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα κ.λπ.) είτε μέσα από το υπέρυθρο μοτίβο του προσώπου.

• Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων γίνεται με οπτική σάρωση. Το δάκτυλο τοποθετείται σε ένα πρίσμα. Όπου το δέρμα αγγίζει το γυαλί, το φως διαχέεται αντί να αντανακλάται (τροποποιημένη αντανάκλαση) και η προκύπτουσα εικόνα ανιχνεύεται από μια κάμερα CCD.

 Ραδιοσυχνική αναγνώριση ή αναγνώριση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

Πρόκειται για μια τεχνολογία για την αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, ζώων ή ανθρώπων (AIDC Automatic Identifing and Data Capture) με βάση την ικανότητα απομνημόνευσης και απομακρυσμένης πρόσβασης τέτοιων δεδομένων χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές (που ονομάζονται TAG ή αναμεταδότες) οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν μεταδίδοντας πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά όταν «διαβάστηκαν». Με μια συγκεκριμένη έννοια είναι ένα «ασύρματο» σύστημα ανάγνωσης. Σήμερα η τεχνολογία NFC επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ smartphone και αναγνώστη με απλό και οικονομικό τρόπο. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να έχουμε κάρτα ή TAG, αλλά οι πληροφορίες γράφονται απευθείας στο κινητό τηλέφωνο και διαβάζονται από τους αναγνώστες μας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο πρόσβασης ή απλώς για διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

 Μαγνητικοί ή οπτικοί αναγνώστες

Πρόκειται για το γνωστό σύστημα ανάγνωσης μαγνητικών λωρίδων, το γνωστό σε όλους σύστημα ανάγνωσης καρτών.

 Απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχος εισόδου

Χάρη στην τεχνολογία είναι δυνατή η λήψη κλήσης στο κινητό μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακόμη και όταν δεν είμαστε στο χώρο. Αυτό είναι δυνατόν μέσω μίας εφαρμογής η οποία μας επιτρέπει να απαντάμε ακόμη και στον επισκέπτη και ας είμαστε μακριά. Επίσης, μπορούμε να έχουμε και το ιστορικό των κλήσεων που δεχτήκαμε στο διαμέρισμα μας, δυνατότητα που επιτυγχάνεται με την προσθήκη μιας απλής κάρτας αποθήκευσης.

Οι δυνατότητες που προσφέρει επίσης τη τεχνολογία για έλεγχο από απόσταση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές και χρήσιμες όταν πρόκειται για επαγγελματικούς χώρους ή εγκαταστάσεις.

Έτσι, αν είστε πρόεδρος ή διευθυντής μιας εταιρείας μπορείτε να πάτε στο επαγγελματικό ταξίδι ή ακόμη και διακοπές χωρίς την έγνοια του τι γίνεται στο γραφείο. Τα καινοτόμα συστήματα χρόνου και παρουσίας θα σας λύσουν τα χέρια αναθέτοντας μια σειρά εργασιών σε διευθυντές τμημάτων για τον εξορθολογισμό του φόρτου εργασίας που πραγματοποιείται συνήθως μόνο από το γραφείο προσωπικού.

Οι υπάλληλοι, εάν είναι ενεργοποιημένοι, μπορούν να δουν την κάρτα τους στο διαδίκτυο, ενώ ο διαχειριστής μπορεί να ελέγξει εξ αποστάσεως ποιος είναι παρών και ποιος απουσιάζει στην εταιρεία, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Στο γραφείο μισθοδοσίας παρέχεται ένα αρχείο που παρέχει αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του δελτίου. Κανένας τύπος επικοινωνίας μέσω χαρτιού δεν είναι πλέον απαραίτητος. υπάρχει απλώς μια άμεση ροή πληροφοριών από την παρακολούθηση έως τη μισθοδοσία.

 Βιντεοεπιτήρηση

Η τεχνολογία και οι συσκευές που σχετίζονται για τη βιντεοεπιτήρηση μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε την είσοδο όχι μόνο προσώπων αλλά και οχημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ασφάλεια κυρίως σε χώρους όπως πάρκινγκ, αεροδρόμια κ.ά.

Έτσι, είναι δυνατή η επεξεργασία της πινακίδας κυκλοφορίας του εισερχόμενου οχήματος απευθείας από την κάμερα. Μάλιστα, η αναγνώριση δεν περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό αλλά και το χρώμα της πινακίδας ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό της χώρας προέλευσης.


Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος πρόσβασης

Γενικά, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης είναι σήμερα ένα θεμελιώδες εργαλείο για να εξασφαλίσει σήμερα κανείς υψηλά επίπεδα ασφάλειας χωρίς να περιορίζει την ελευθερία των ατόμων.

Οι λύσεις ελέγχου πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πιο ποικίλα περιβάλλοντα:

Έλεγχος πρόσβασης για εργοτάξια

Έλεγχος πρόσβασης για γραφεία ή σχολεία (Ανίχνευση συμμετοχής για λόγους διαχείρισης και ασφάλειας)

Έλεγχος πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα (αντικλεπτικές πυξίδες)

Έλεγχος πρόσβασης για γυμναστήρια (Συστήματα και συστήματα ελέγχου πυλών με σήμα ή / και βιομετρικά τερματικά)

Οικολογικά νησιά

Έλεγχος πρόσβασης για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Έλεγχος πρόσβασης ZTL, για βιομηχανικά συγκροτήματα με συστήματα ανάγνωσης πινακίδας κυκλοφορίας